Δίκτυα Κρύου Νερού – Δίκτυα Λυμάτων & Ακαθάρτων

Παρουσίαση συστημάτων σωληνώσεων για δίκτυα κρύου νερού και δίκτυα λυμάτων και ακαθάρτων.

Διαθέσιμα Συστήματα

EIGERFLEX

Εύκαμπτος Προμονωμένος Σωλήνας με αντιπαγωτική προστασία

COOLFLEX

Εύκαμπτος Προμονωμένος Σωλήνας για δίκτυα Ψύξης, Κλιματισμού, Πόσιμου Νερού & Λυμάτων