Χαλκοσωλήνες
Πρεσσαριστά Χάλκινα Εξαρτήματα
Κολλητά Χάλκινα Εξαρτήματα
Κολλητά Μπρούτζινα Εξαρτήματα
Ορειχάλκινα Εξαρτήματα
Κολλήσεις Χαλκού

Χαλκοσωλήνες WICU – SANCO – TALOS

Τύποι Χαλκοσωλήνων

  • Ευθύγραμμοι Σωλήνες Χαλκού – SANCO
  • Επενδυμένοι Σωλήνες Χαλκού σε Κουλούρα – WICU / WICU FLEX / SMISOL / SMISOL 8
  • Ψυκτικοί Σωλήνες Χαλκού με Μόνωση UV σε κουλούρα – SMISOL Clim Platinum
  • Ψυκτικοί Σωλήνες Χαλκού με Μόνωση σε κουλούρα – SMISOL Clim
  • Ευθύγραμμοι Γυμνοί Ψυκτικοί Σωλήνες Χαλκού – MediClim
  • Γυμνοί Ψυκτικοί Σωλήνες Χαλκού σε κουλούρες – TALOS ACR

Σύμφωνα με την προδιαγραφή EN 1057