Χαλκοσωλήνες TALOS

Τύποι Χαλκοσωλήνων

Υδραυλικοί σωλήνες χαλκού
  • Ευθύγραμμοι Σωλήνες Χαλκού – TALOS
  • Ευθύγραμμοι Σωλήνες Χαλκού ιατρικών αεριών – Talos MED
  • Ευθύγραμμοι Σωλήνες Χαλκού επενδυμένοι με PVC – TALOS
  • Σωλήνες Χαλκού σε Κουλούρα – TALOS
  • Επενδυμένοι Σωλήνες Χαλκού σε Κουλούρα – TALOS
  • Σωλήνες Χαλκού σε Κουλούρα με μόνωση – TALOS ECUTHERM

Ψυκτικοί σωλήνες χαλκού

  • Σωλήνες Χαλκού σε κουλούρα με Μόνωση – TALOS ACR ACUTHERM
  • Γυμνοί Ψυκτικοί Σωλήνες Χαλκού σε κουλούρες – TALOS ACR
  • Ευθύγραμμοι γυμνοί Σωλήνες Χαλκού – TALOS ACR
  • Ευθύγραμμοι γυμνοί σωλήνες από πολύ ισχυρό κράμα χαλκού – σιδήρου – TALOS XS