Μηχανικός Αερισμός (εξαερισμός) με Ανάκτηση Θερμότητας

Ο μηχανικός αερισμός με ανάκτηση θερμότητας (HRV) είναι ένα σύστημα ανανέωσης του αέρα μέσα σε ένα κλειστό περιβάλλον (διαμέρισμα, γραφείο κ.λπ.).
Κρίνεται απαραίτητος:

  • όταν δεν είναι δυνατός ο φυσικός αερισμός,
  • όταν χρειάζονται να ελέγχονται οι εναλλαγές του αέρα,

Ο αέρας τίθεται σε κίνηση μηχανικά και εξάγεται ή τροφοδοτείται προγραμματίζοντας τον ρυθμό ροής του. Η κίνηση του αέρα επιτυγχάνεται από τους ανεμιστήρες.

Τι είναι ο Αερισμός και ο Φυσικός Αερισμός;

Αερισμός είναι η εναλλαγή αέρα που πραγματοποιείται με το άνοιγμα των παραθύρων και συμβάλλει σημαντικά στη διατήρηση της καλής ποιότητας του εσωτερικού αέρα. Ορισμένες από τις επιπτώσεις του αερισμού είναι: σπατάλη ενέργειας, είσοδος αέρα με πιθανούς ρύπους, αύξηση του θορύβου και ενοχλήσεις που προκαλούνται από τη ροή του αέρα.

O Φυσικός Αερισμός είναι ο αέρας που διεισδύει στον χώρο από τα ανοίγματα των κτιρίων.

Από πού προέρχονται οι διεισδύσεις του αέρα;

1. Συνδέσεις δαπέδου-τοίχου 2. Κενά μεταξύ σωλήνων και δαπέδων 3. Οπές διέλευσης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 4. Ρωγμές στην επιφάνεια των δαπέδων 5. Γραμμές εξαερισμού 6. Έλλειψη στεγανότητας μεταξύ στέγης και τοίχων 7. Διαρροή από φεγγίτες/μικρά παράθυρα 8. Ανοίγματα οροφής για φωτιστικά 9. Ρωγμές μεταξύ παραθύρων και τοίχων 10. Tρύπες αποχέτευσης 11. Ελλιπώς σφραγισμένες πόρτες και παράθυρα.

Στα σύγχρονα κτίρια είναι αδύνατος ο φυσικός αερισμός, καθώς η κατασκευή και μόνωσή τους δεν επιτρέπει τις παραπάνω φυσικές διεισδύσεις. Η σωστή μόνωση οδηγεί σε σημαντική μείωση των ενεργειακών απωλειών, αλλά η «αεροστεγανότητα» των νέων κτιρίων έχει επιπτώσεις στην κατασκευή τους και φυσικά στους ανθρώπους που ζουν σ’ αυτά. Ο ελλιπής αερισμός εκδηλώνεται στους εσωτερικούς χώρους κυρίως με την εμφάνιση μούχλας και την αύξηση της υγρασίας.
Ορισμένες από τις συνέπειες του ελλιπούς αερισμού για τους ανθρώπους που ζουν σ’ αυτά είναι:

  • Συσσώρευση ρυπογόνων ουσιών (VOC)
  • Εμφάνιση αναπνευστικών προβλημάτων
  • Υψηλή συγκέντρωση CO2 που μπορεί να προκαλέσει πονοκεφάλους, δυσκολία στην αναπνοή, σωματική κόπωση και αίσθηση έλλειψης οξυγόνου.

Τα συστήματα μηχανικού αερισμού (εξαερισμού) της NOVART-Innova αντισταθμίζουν την έλλειψη φυσικού αερισμού στα σύγχρονα κτίρια, εξαιτίας της βελτιωμένης κατασκευής και μόνωσής τους, προσφέροντας συνεχή ανανέωση του αέρα και εξοικονόμηση ενέργειας ελαχιστοποιώντας τις απώλειες θέρμανσης.

Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Συστήματα μηχανικού αερισμού από την INNOVA με την εγγύηση της NOVART