Μηχανικός Αερισμός (εξαερισμός) με Ανάκτηση Θερμότητας

Ο μηχανικός αερισμός με ανάκτηση θερμότητας (HRV) είναι ένα σύστημα ανανέωσης του αέρα μέσα σε ένα κλειστό περιβάλλον (διαμέρισμα, γραφείο κ.λπ.).
Κρίνεται απαραίτητος:

  • όταν δεν είναι δυνατός ο φυσικός αερισμός,
  • όταν χρειάζονται να ελέγχονται οι εναλλαγές του αέρα,

Ο αέρας τίθεται σε κίνηση μηχανικά και εξάγεται ή τροφοδοτείται προγραμματίζοντας τον ρυθμό ροής του. Η κίνηση του αέρα επιτυγχάνεται από τους ανεμιστήρες.

Τι είναι ο Αερισμός και ο Φυσικός Αερισμός;

Αερισμός είναι η εναλλαγή αέρα που πραγματοποιείται με το άνοιγμα των παραθύρων και συμβάλλει σημαντικά στη διατήρηση της καλής ποιότητας του εσωτερικού αέρα. Ορισμένες από τις επιπτώσεις του αερισμού είναι: σπατάλη ενέργειας, είσοδος αέρα με πιθανούς ρύπους, αύξηση του θορύβου και ενοχλήσεις που προκαλούνται από τη ροή του αέρα.

O Φυσικός Αερισμός είναι ο αέρας που διεισδύει στον χώρο από τα ανοίγματα των κτιρίων.

Από πού προέρχονται οι διεισδύσεις του αέρα;

1. Συνδέσεις δαπέδου-τοίχου 2. Κενά μεταξύ σωλήνων και δαπέδων 3. Οπές διέλευσης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 4. Ρωγμές στην επιφάνεια των δαπέδων 5. Γραμμές εξαερισμού 6. Έλλειψη στεγανότητας μεταξύ στέγης και τοίχων 7. Διαρροή από φεγγίτες/μικρά παράθυρα 8. Ανοίγματα οροφής για φωτιστικά 9. Ρωγμές μεταξύ παραθύρων και τοίχων 10. Tρύπες αποχέτευσης 11. Ελλιπώς σφραγισμένες πόρτες και παράθυρα.