Κρυογενικές Εφαρμογές

Παρουσίαση συστημάτων σωληνώσεων για σταθμούς αποθήκευσης και δίκτυα μεταφοράς κρυογενικών υγροποιημένων αερίων.

Διαθέσιμα Συστήματα

LNG ALL-IN-ONE

Εύκαμπτος, κυματοειδής (corrugated) ΙΝΟΧ Σωλήνας, πολλαπλών στρωμάτων με μόνωση κενού, ειδικός για εγκαταστάσεις αποθήκευσης LNG

FLEXWELL CRYO

Εύκαμπτος, κυματοειδής (corrugated) ΙΝΟΧ Σωλήνας, πολλαπλών στρωμάτων με μόνωση κενού, ειδικός για εγκαταστάσεις κρυογενικών εφαρμογών

LNG ALL-IN-ONE – Αναλυτική Παρουσίαση