Βιομηχανικές Εφαρμογές | Διαβρωτικά & Αποξεστικά Ρευστά | Μεταλλεία-Ορυχεία

Παρουσίαση συστημάτων σωληνώσεων για βιομηχανικά δίκτυα, δίκτυα με διαβρωτικά και αποξεστικά ρευστά και σωληνικά δίκτυα μεταλλείων και ορυχείων.

Διαθέσιμα Συστήματα

FLEXWELL Safety Pipe

Εύκαμπτος, κυματοειδής (corrugated) Σωλήνας Ασφαλείας ΙΝΟΧ, Διπλού τοιχώματος, με σύστημα ελέγχου διαρροών.

STAMANT Safety Pipe

Άκαμπτος Σωλήνας Ασφαλείας, Διπλού τοιχώματος, με σύστημα επιτήρησης διαρροών