Βιομηχανικές Εφαρμογές | Διαβρωτικά & Αποξεστικά Ρευστά | Μεταλλεία-Ορυχεία

Παρουσίαση συστημάτων σωληνώσεων για βιομηχανικά δίκτυα, δίκτυα με διαβρωτικά και αποξεστικά ρευστά και σωληνικά δίκτυα μεταλλείων και ορυχείων.

Διαθέσιμα Συστήματα

FLEXWELL Safety Pipe

Εύκαμπτος, κυματοειδής (corrugated) Σωλήνας Ασφαλείας ΙΝΟΧ, Διπλού τοιχώματος, με σύστημα ελέγχου διαρροών.

STAMANT Safety Pipe

Άκαμπτος Σωλήνας Ασφαλείας, Διπλού τοιχώματος, με σύστημα επιτήρησης διαρροών

NIROFLEX

Εύκαμπτος, κυματοειδής (corrugated ) ΙΝΟΧ σωλήνας πολλαπλών εφαρμογών

PEXGOL Technica

Πλαστικός εύκαμπτος σωλήνας PEX ανθεκτικός στην προσβολή από διάφορους χημικούς παράγοντες, αποξεστικές λάσπες & τοξικά ρευστά

PEXGOL Terra

Πλαστικός εύκαμπτος σωλήνας PEX για γεωτρήσεις, αποστράγγιση ύδατος, διακίνηση νερού κ.α.

FLEXWELL Safety Pipe – Αναλυτική Παρουσίαση

Σύστημα σωλήνων FLEXWELL Safety Pipe

Εύκαμπτος ανοξείδωτος σωλήνας ασφαλείας, διπλού τοιχώματος, με δυνατότητα παράδοσης σε μεγάλα συνεχόμενα μήκη και με σύστημα επιτήρησης διαρροών.

Πεδίο εφαρμογών:
– Διακίνηση περιβαλλοντικά επικίνδυνων ρευστών, εύφλεκτων & δηλητηριωδών υγρών & αέριων
– Συστήματα παροχής εκτάκτου ανάγκης
– Θερμικό λάδι (για την έκδοση με μόνωση PUR)

Διαθέσιμοι Τύποι FLEXWELL Safety Pipe

FLEXWELL Safety Pipe
Εύκαμπτος ανοξείδωτος σωλήνας διπλού τοιχώματοςσε διατομές από DN12 – 150.