Δίκτυα Κατοικιών – Εμπορικών Κτιρίων – Τηλεθέρμανση

Παρουσίαση συστημάτων σωληνώσεων για δίκτυα κατοικιών, δίκτυα εμπορικών κτιρίων και προμονωμένους σωλήνες για δίκτυα τηλεθέρμανσης.

Διαθέσιμα Συστήματα

CASAFLEX

Εύκαμπτος Προμονωμένος Σωλήνας Υψηλών Θερμοκρασιών & Πιέσεων με καλώδιο ελέγχου

FLEXWELL

Εύκαμπτος Προμονωμένος Σωλήνας Διπλού Τοιχώματος Υψηλών Θερμοκρασιών & Πιέσεων με καλώδιο ελέγχου