Δίκτυα Κατοικιών – Εμπορικών Κτιρίων – Τηλεθέρμανση

Παρουσίαση συστημάτων σωληνώσεων για δίκτυα κατοικιών, δίκτυα εμπορικών κτιρίων και προμονωμένους σωλήνες για δίκτυα τηλεθέρμανσης.

Διαθέσιμα Συστήματα

CASAFLEX

Εύκαμπτος Προμονωμένος Σωλήνας Υψηλών Θερμοκρασιών & Πιέσεων με καλώδιο ελέγχου

FLEXWELL

Εύκαμπτος Προμονωμένος Σωλήνας Διπλού Τοιχώματος Υψηλών Θερμοκρασιών & Πιέσεων με καλώδιο ελέγχου

PREMANT

Άκαμπτος Προμονωμένος Σωλήνας Υψηλών Θερμοκρασιών & Πιέσεων με καλώδιο ελέγχου

SPIRAMANT

Άκαμπτος Προμονωμένος Σωλήνας Υψηλών Θερμοκρασιών & Πιέσεων με καλώδιο ελέγχου

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΠΡΟΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Άκαμπτος Προμονωμένος Χαλύβδινος Σωλήνας Διπλού Τοιχώματος για Ζεστό Νερό πολύ υψηλών θερμοκρασιών και Υπέρθερμο Ατμό

BRUGG CASAFLEX – Αναλυτική Παρουσίαση

Σύστημα σωλήνων CASAFLEX

Εύκαμπτος προμονωμένος σωλήνας υψηλών θερμοκρασιών και πιέσεων.  Με δυνατότητα παράδοσης σε μεγάλα συνεχόμενα μήκη για γρήγορη και ασφαλή εγκατάσταση με ελαχιστοποίηση των σημείων σύνδεσης και σύστημα ανίχνευσης διαρροών.

Πεδίο εφαρμογών:
– Τοπικά δίκτυα θέρμανσης
– Μεταφορά θερμότητας σε μεμονωμένα κτίρια ή ανακαινίσεις

Διαθέσιμοι Τύποι CASAFLEX

CASAFLEX UNO
Με έναν εσωτερικό σωλήνα από ανοξείδωτο χάλυβα σε διατομές από DN20 – 80.