Δεξαμενές Βιομάζας Αναερόβιας Χώνευσης

Ολοκληρωμένο σύστημα θέρμανσης δεξαμενών αναερόβιας χώνευσης βιομάζας, το οποίο περιλαμβάνει τον εύκαμπτο ανοξείδωτο σωλήνα, κυματοειδούς διαμόρφωσης (corrugated) με τα αντίστοιχα συνδετικά εξαρτήματα

BRUGG BIOFLEX – Αναλυτική Παρουσίαση

Σύστημα θέρμανσης δεξαμενών BIOFLEX

Το Ολοκληρωμένο σύστημα θέρμανσης δεξαμενών αναερόβιας χώνευσης BIOFLEX fermenter heater εγγυάται την ενεργειακά αποτελεσματική και οικονομικά συμφέρουσα λύση για τις ανάγκες τέτοιου τύπου εγκαταστάσεων.  To σύστημα περιλαμβάνει τον Εύκαμπτο Corrugated Ανοξείδωτο Σωλήνα, καθώς και όλα τα απαραίτητα συνδετικά και υποστηρικτικά εξαρτήματα, αν απαιτούνται.

Το σύστημα BIOFLEX είναι απλό και αποτελεσματικό, ενώ η κυματοειδής και πτυχωμένη (corrugated) διαμόρφωση του σωλήνα προσφέρει έως και 50% μεγαλύτερη επιφάνεια εναλλαγής θερμότητας σε σύγκριση με τους συνηθισμένους λείους σωλήνες.

Ο σωλήνας BIOFLEX δύναται να τοποθετηθεί στη δεξαμενή σε ένα ενιαίο μήκος, ενώ κατά κανόνα δε χρειάζονται εργασίες συγκόλλησης ή ειδικά εργαλεία. Χάρις στις πτυχώσεις του ο σωλήνας μπορεί να προσαρμοστεί στη γεωμετρία οποιασδήποτε επιφάνειας, τόσο σε μεταλλική όσο και σε τσιμεντένια επιφάνια δεξαμενής.

Διαθέσιμοι Τύποι BIOFLEX