Σύστημα Ανάκτησης Θερμότητας INNOVA BEE

Η Innova δημιούργησε τη “Bee” συσκευή ανάκτησης θερμότητας, η οποία ανακτά μια σημαντική ποσότητα θερμότητας από το χρησιμοποιημένο ζεστό νερό χρήσης, πριν αυτή διασκορπιστεί στο περιβάλλον μέσω της αποχέτευσης.

Όπως είναι γνωστό, η κατανάλωση ενέργειας για τη θέρμανση του ζεστού νερού χρήσης είναι πολύ υψηλή. Σε ορισμένες περιπτώσεις μεγάλων καταναλώσεων (ξενοδοχεία, ιαματικά λουτρά, αθλητικά κέντρα κ.λπ.), η ενέργεια που απαιτείται για τη θέρμανση ζεστού νερού χρήσης είναι μεγαλύτερη από αυτήn που χρειάζεται για τη θέρμανση του χώρου.

Η βέλτιστη αξιοποίηση αυτής της ενέργειας αποτελεί σημαντική εξοικονόμηση, τόσο οικονομικά για τον χρήστη όσο και για το περιβάλλον.

Το Σύστημα Ανάκτησης Θερμότητας Innova BEE είναι ένα καινοτόμο σύστημα, το οποίο εκμεταλλεύεται τη θερμότητα του νερού αποχέτευσης και τη μεταφέρει στο κρύο νερό του δικτύου ύδρευσης. Το καταναλωμένο ζεστό νερό χρήσης, καθώς οδηγείται προς την αποχέτευση και πριν φτάσει σε αυτή, περνάει μέσα από το Βee, ενώ ταυτόχρονα το κρύο νερό χρήσης οδηγείται με τη βοήθεια του ειδικού ανοξείδωτου εναλλάκτη και αυτό μέσω του Bee. Κατά αυτόn τον τρόπο, απαιτείται λιγότερη ενέργεια ώστε να φτάσει το “φρέσκο” νερό χρήσης στην επιθυμητή θερμοκρασία.

Ανάλογα με την εγκατάσταση, η εξοικονόμηση ενέργειας ζεστού νερού χρήσης κυμαίνεται από 30% έως και 75%.

Η εξοικονόμηση θερμότητας που επιτυγχάνεται με το Innova BEE κυμαίνεται από 30% έως 75%, ανάλογα με το μέγεθος του εγκατεστημένου εναλλάκτη (είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν περισσότεροι εναλλάκτες σε σειρά ή παράλληλα) και τη ροή νερού. Η απόδοση μετρήθηκε κατά τη διάρκεια που δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν στο Πανεπιστήμιο της Πάντοβα (συνθήκες δοκιμής: εισαγωγή κρύου νερού 17 °C, εξαγωγή ζεστού νερού χρήσης 40 °C).

Το κόστος τόσο της αγοράς όσο και της εγκατάστασης επιτρέπει τη γρήγορη απόσβεση της επένδυσης (5 έως 10 μήνες για εντατική χρήση ζεστού νερού και 2 έως 3 χρόνια για πολύ χαμηλή χρήση).

</