Υδραυλικά ΚΙΤ Ηλιακών Συστημάτων PAW

PAW SenCon DN20 (0,5-15 l/m)

Υδραυλικό ΚΙΤ SenCon DN20 (0,5 – 15 l/min) με συνδέσεις 3/4″ θηλυκές
Περιλαμβάνει:

  • Ελεγκτή διαφορικής θερμοκρασίας SC3.6 με 3 αισθητήρια και 3 εξόδους ρελέ
  • Κυκλοφορητή Wilo Yonos Para ST-15/7
  • Ρυθμιστή ροής και παροχόμετρο (0,5 – 15 l/min)
  • Σφαιρικές βάνες ολικού περάσματος με βαρυτικά φρένα
  • Βανάκια πλήρωση και εκκένωσης
  • Θερμόμετρα (προσαγωγή & επιστροφή)
  • Απαερωτή με χειροκίνητο εξαεριστικό
  • Βαλβίδα ασφαλείας με μανόμετρο
  • Σετ σύνδεσης δοχείου διαστολής (ανοξείδωτο σπιράλ, ταχυσύνδεσμος με αντεπίστροφο και βάση στήριξης)