Υδραυλικά ΚΙΤ Ηλιακών Συστημάτων PAW

PAW SenCon DN20 (0,5-15 l/m)

Υδραυλικό ΚΙΤ SenCon DN20 (0,5 – 15 l/min) με συνδέσεις 3/4″ θηλυκές
Περιλαμβάνει:

 • Ελεγκτή διαφορικής θερμοκρασίας SC3.6 με 3 αισθητήρια και 3 εξόδους ρελέ
 • Κυκλοφορητή Wilo Yonos Para ST-15/7
 • Ρυθμιστή ροής και παροχόμετρο (0,5 – 15 l/min)
 • Σφαιρικές βάνες ολικού περάσματος με βαρυτικά φρένα
 • Βανάκια πλήρωση και εκκένωσης
 • Θερμόμετρα (προσαγωγή & επιστροφή)
 • Απαερωτή με χειροκίνητο εξαεριστικό
 • Βαλβίδα ασφαλείας με μανόμετρο
 • Σετ σύνδεσης δοχείου διαστολής (ανοξείδωτο σπιράλ, ταχυσύνδεσμος με αντεπίστροφο και βάση στήριξης)

PAW FlowCon DN25 (5-40 l/m)

Υδραυλικό ΚΙΤ FlowCon DN25 (5 – 40 l/min) με συνδέσεις 1″ θηλυκές
Περιλαμβάνει:

 • Ελεγκτή διαφορικής θερμοκρασίας SC3.6 με 3 αισθητήρια και 3 εξόδους ρελέ
 • Κυκλοφορητή Wilo Yonos Para ST-25/7,5
 • Ρυθμιστή ροής και παροχόμετρο (5 – 40 l/min)
 • Σφαιρικές βάνες ολικού περάσματος με βαρυτικά φρένα
 • Βανάκια πλήρωση και εκκένωσης
 • Θερμόμετρα (προσαγωγή & επιστροφή)
 • Απαερωτή με χειροκίνητο εξαεριστικό
 • Βαλβίδα ασφαλείας με μανόμετρο
 • Σετ σύνδεσης δοχείου διαστολής (ανοξείδωτο σπιράλ, ταχυσύνδεσμος με αντεπίστροφο και βάση στήριξης)

PAW SolarBloC mega

Υδραυλικό ΚΙΤ Solar Bloc Mega DN32 (5 – 58 l/min) με συνδέσεις 1 1/4″ θηλυκές.
Περιλαμβάνει:

 • Ελεγκτή διαφορικής θερμοκρασίας SC3.6 με 3 αισθητήρια και 3 εξόδους ρελέ.
 • Κυκλοφορητή Grundfos Solar PML 32/145.
 • Βανάκια πλήρωση και εκκένωσης.
 • Θερμόμετρα (προσαγωγή & επιστροφή)
 • Βαλβίδα ασφαλείας με μανόμετρο.

Εφαρμογές

 • Ηλιακά
 • Ζεστό Νερό Χρήσης
 • Θέρμανση

Εργοστάσια / Brands

PAW

Υδραυλικό ΚΙΤ Ηλιακών Συστημάτων ICMA

Υδραυλικά ΚΙΤ Ηλιακών Συστημάτων ICMA S003

 • Κυκλοφορητής Wilo Yonos Para ST 15/6-RKC WM (Inverter)
 • Ρυθμστής ροής και παροχόμετρο (1-12 l/min)
 • Σφαιρικές βάνες ολικού περάσματος με βαρυτικά φρένα
 • Βανάκια πλήρωσης και εκκένωσης
 • Θερμόμετρα (προσαγωγή – επιστροφή)
 • Απαερωτής με χειροκίνητο εξαεριστικό
 • Βαλβίδα ασφαλείας με μανόμετρο

Εφαρμογές

 • Ηλιακά
 • Ζεστό Νερό Χρήσης
 • Θέρμανση

Εργοστάσια / Brands

ICMA

Ελεγκτής Διαφορικής Θερμοκρασίας PAW