Δίκτυα Ζεστού Νερού Χρήσης

Παρουσίαση συστημάτων σωληνώσεων για δίκτυα ζεστού νερού χρήσης.

BRUGG CALPEX SANITARY – Αναλυτική Παρουσίαση

Σύστημα σωλήνων CALPEX SANITARY

Αξιόπιστη σειρά προμονωμένων σωλήνων για δίκτυα ζεστού νερού χρήσης

Ταχύτητα, ευελιξία και κορυφαία ποιότητα.

Το καινοτόμο σύστημα CALPEX Sanitary της BRUGG Pipes είναι ένα προμονωμένο σύστημα σωλήνων με μέγιστη ευελιξία και σταθερότητα για εγκαταστάσεις ζεστού νερού χρήσης και θέρμανσης (τύπος Quadriga). Οι τύποι με μία έως και τέσσερις εσωτερικές σωλήνες καθώς και τα μεγάλα συνεχόμενα μήκη, προσφέρουν τη δυνατότητα ταχύτατης και ασφαλούς εγκατάστασης.

Πεδίο εφαρμογών:
– Τοπικά δίκτυα ζεστού νερού χρήσης και θέρμανσης

Διαθέσιμοι Τύποι CALPEX Sanitary