Η NOVART συνεργάζεται και βρίσκεται πάντα κοντά στον επαγγελματία παρέχοντας τεχνική, συμβουλευτική και εμπορική υποστήριξη, σε όλα τα στάδια ενός έργου, από την κατάθεση της προσφοράς μέχρι την διαρκή υποστήριξη μετά το τέλος του έργου.