Σωλήνες δικτυωμένου πολυαιθυλενίου & Εξαρτήματα
Σωλήνας Πολυστρωματικός Αλουμινίου & Εξαρτήματα
Σωλήνας ενδοδαπέδιας θέρμανσης

Συστήματα PEXc & PEXa HEIZTECH Pexgol

HEIZTECH Pexgol – Σωλήνες Ακτινοδικτυωμένου πολυαιθυλένιου PEX-C & PEX-A

Η δικτύωση των σωλήνων HEIZTECH Pexgol για τις διατομές μέχρι Φ22 γίνεται με τη μέθοδο -c- με βομβαρδισμό ηλεκτρονίων, ενώ για μεγαλύτερες διατομές, έως και Φ710, γίνεται με την μέθοδο -a- των υπεροξειδίων κάτω από υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις. Και στις δύο μεθόδους δικτύωσης χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη παρθένο πολυαιθυλένιο (PE), όχι απλά υψηλής πυκνότητας (HDPE), αλλά και υψηλού μοριακού βάρους (HMW) με αποτέλεσμα τα μόρια του παραγόμενου σωλήνα να έχουν μια τρισδιάστατη δικτύωση που τον καθιστά εξαιρετικά σταθερό σε υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα, περισσότερο από 50 έτη.

Διατίθενται γυμνοί σε κουλούρα ή με σπιράλ προστασίας. Το μήκος της κουλούρας είναι τυπικά 50 – 100 m αλλά διατίθενται και σε μεγαλύτερα συνεχόμενα μήκη ανάλογα με τις ανάγκες. Διατίθενται ακόμα κουλούρες 50 m σε διάσταση 18 x 2.5 με μόνωση λευκή UV 10 mm, ιδανικοί για ηλιοθερμικά συστήματα.

Πλεονεκτήματα:

 • Κατάλληλοι για πόσιμο νερό, πιστοποίηση κατά DVGW.
 • Κατάλληλοι για δίκτυα θέρμανσης, πιστοποίηση κατά SKZ.
 • Πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής.
 • Εξαιρετική αντοχή και ασφάλεια του δικτύου σε περίπτωση σεισμού.
 • Αντοχή στη διάβρωση, κατάλληλος για μεταφορά χημικών.
 • Υψηλότατη αντοχή στις κρούσεις, μηδενικές φθορές και ασφαλείς εγκαταστάσεις.
 • Χαμηλή πτώση πίεσης εξαιτίας του πολύ μικρού συντελεστή τριβής στο εσωτερικό του σωλήνα.
 • Απρόσκοπτη λειτουργία σε δυσμενείς συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας.
 • Υπερκάλυψη των απαιτήσεων που θέτουν τα πρότυπα DIN 16892, DIN 4726/4729, ISO13479.

Το σύστημα ολοκληρώνεται με τη χρήση των πιστοποιημένων ορειχάλκινων εξαρτημάτων μηχανικής σύσφιξης του ιταλικού οίκου NTM SPA. Κατασκευάζονται στην Ιταλία, σύμφωνα με τους κανονισμούς DIN 50930.6 και UNI EN ISO 1254-3.

Εφαρμογές

 • Πόσιμο νερό
 • Θέρμανση
 • Ψύξη
 • Υδραυλικά δίκτυα
 • Ηλιακά

Εργοστάσια / Brands

HEIZTECH | GOLAN PLASTICS | NTM

Χρήσιμα Αρχεία

Πολυστρωματικοί Σωλήνες PEX-AL-PEX

HEIZTECH Multygol & Flexigol – NTM – ICMA

Πολυστρωματικός Σωλήνας HEIZTECH Multygol – Η απόλυτη πολυστρωματική λύση, με θωράκιση Αλουμινίου

Ο πολυστρωματικός σωλήνας HEIZTECH MULTYGOL PEX-AL-PEX αποτελείται από 5 στρώματα, PEX-c / Συγκολλητικό Υλικό / Φύλλο Αλουμινίου / Συγκολλητικό Υλικό / PEX-b. Συγκριτικό πλεονέκτημα των σωλήνων MULTYGOL αποτελεί η μέθοδος συγκόλλησης του φύλλου αλουμινίου, η οποία γίνεται μετωπικά χωρίς επικάλυψη, με αποτέλεσμα:

 1. Τέλεια συμμετρία της διαμέτρου του σωλήνα.
 2. Αποφυγή αδύνατων σημείων.

Διατίθενται γυμνοί σε κουλούρα, με μόνωση 10 – 13mm, με σπιράλ προστασίας ή σε ευθύγραμμα μήκη 3 ή 5 μέτρων.

Πλεονεκτήματα:

 • Κατάλληλοι για πόσιμο νερό σύμφωνα με τα πιστοποιητικά DVGW και SKZ.
 • Εύκαμπτοι, διατηρούν το σχήμα τους, εύκολοι στην εγκατάσταση.
 • Μικρή ακτίνα κάμψης.
 • Εξαιρετική αντοχή και ασφάλεια του δικτύου σε περίπτωση σεισμού.
 • Αθόρυβοι. Το ηχητικό κύμα αντανακλάται στο φύλλο αλουμινίου.
 • Φράγμα οξυγόνου 100%.
 • Άριστη συμπεριφορά σε περίπτωση φωτιάς και χαμηλή εκπομπή καπνώ­ν σε περίπτωση καύσης.
 • Πολύ χαμηλός συντελεστής διαστολής (7-8 φορές χαμηλότερος του PEX).
 • Διηλεκρικότητα, δηλαδή καμία αγωγιμότητα στον ηλεκτρισμό.
 • Αντοχή στη διάβρωση, κατάλληλος για μεταφορά χημικώ­ν.

Εφαρμογές

 • Πόσιμο νερό
 • Θέρμανση
 • Ψύξη
 • Υδραυλικά δίκτυα
 • Ηλιακά

Εργοστάσια / Brands

HEIZTECH | GOLAN PLASTICS

Χρήσιμα Αρχεία

Πολυστρωματικός Σωλήνας HEIZTECH Flexigol – Η οικονομική πολυστρωματική λύση, με θωράκιση Αλουμινίου

Οι­ πολ­υ­στρω­ματι­κοί­ σω­λ­ήνες HEIZTECH Flexigol PE RT -Al- PE RT αποτελ­ούν τη­ν οικονομική εναλ­λ­ακτι­κή επι­λ­ογή στα συστήματα πολυστρωματικών σωλήνων. Α­ποτελ­ούνται­ από πέντε στρώ­ματα (PE RT / Συ­γκολ­λ­η­τι­κό Υ­λ­ι­κό / φύλ­λ­ο Α­λ­ου­μι­νί­ου­ / Συ­γκολ­λ­η­τι­κό Υ­λ­ι­κό / PE RT).

Διατίθενται γυμνοί σε κουλούρα, με μόνωση 6 – 10mm ή με σπιράλ προστασίας.

Πλεονεκτήματα:

 • Κατάλληλοι για πόσιμο νερό, πιστοποίηση κατά DVGW και SKZ.
 • Αντοχή στη διάβρωση.
 • Μικρή ακτίνα κάμψης.
 • Εύκαμπτοι, διατηρούν το σχήμα τους, εύκολοι στην εγκατάσταση
 • Εξαιρετική αντοχή στις μηχανικές καταπονήσεις.
 • Μοναδική αντίσταση στα χημικά.
 • Πολύ μικρός συντελεστής τριβής.
 • Υψηλή αντοχή στη θερμότητα.
 • Αδιαπέραστοι από το οξυγόνο.
 • Δυνατότητα λειτουργίας σε υψηλή πίεση.
 • Δυνατότητα λειτουργίας σε υψηλή θερμοκρασία.
 • Ελάχιστη πτώση πίεσης με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργειας.

Εφαρμογές

 • Πόσιμο νερό
 • Θέρμανση
 • Ψύξη
 • Υδραυλικά δίκτυα
 • Ηλιακά

Εργοστάσια / Brands

HEIZTECH | GOLAN PLASTICS

Χρήσιμα Αρχεία

Εξαρτήματα & Εργαλεία Εγκατάστασης Πολυστρωματικών Σωλήνων

Πρεσαριστά Εξαρτήματα Πολυστρωματικών Σωλήνων σειρά 700V

Πιστοποιημένα πρεσσαριστά εξαρτήματα των NTM και ICMA, κατασκευασμένα στην Ιταλία σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 50930.6 και UNI EN ISO 21003.  Εύκολη, γρήγορη και ασφαλής εγκατάσταση με τη χρήση τσιμπίδων τύπου TH-U.

Χαρακτηριστικά:

 • Προφίλ πρέσας: ΤΗ , U.
 • Χαλύβδινος κάλυκας σύσφιγξης INOX 304 UNI EN10204 με διάλυση μέσω ανόπτησης. Σήμανση «MADE IN ITALY».
 • O’RING Epdm υπεροξειδίου εγκεκριμένο ACS για πόσιμο νερό.
 • Δακτύλιος τεφλόν PTFE μόνωσης αλουμινίου/ορειχάλκου.
 • Ορειχάλκινο σώμα ρακόρ UNI EN 12165 CW617N σταμπαρισμένο εν θερμώ, αμμοβολισμένο με χάλυβα, ή από μπάρα διέλασης ορειχάλκου σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 12164 CW614N, επεξεργασμένο για την αποτροπή απελευθέρωσης Pb στο πόσιμο νερό τηρώντας εξολοκλήρου τα όρια που επιβάλλονται από τους κανονισμούς. Εσωτερικά και εξωτερικά σπειρώματα σύνδεσης σύμφωνα με το πρότυπο EN 10226-1 (ISO 7/1). Σήμανση «MADE IN ITALY»
  δεση εξαρτημάτων για πολυστρωματικούς σωλήνες.

Βιδωτά Εξαρτήματα Πολυστρωματικών Σωλήνων σειρά 900

Πιστοποιημένα εξαρτήματα της NTM, κατασκευασμένα στην Ιταλία σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 50930.6 και UNI EN ISO 1254-3.

Χαρακτηριστικά:

 • Ορειχάλκινο παξιμάδι σύσφιξης σταμπαρισμένο εν θερμώ UNI EN 12165 CW617N, αμμοβολισμένο με χάλυβα και επινικελωμένο. Σήμανση «MADE IN ITALY».
 • Ορειχάλκινος κώνος στεγανότητας σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 12164 CW614N. Σήμανση «MADE IN ITALY»
 • O’RINGS Epdm υπεροξειδίου εγκεκριμένο ACS για πόσιμο νερό.
 • Δακτύλιος μόνωσης αλουμινίου/ορειχάλκου από PTFE.
 • Ορειχάλκινο σώμα ρακόρ UNI EN 12165 CW617N σταμπαρισμένο εν θερμώ, αμμοβολισμένο με χάλυβα, ή από μπάρα διέλασης ορείχαλκου, σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 12164 CW614N, επινικελωμένο. Εσωτερικά και εξωτερικά σπειρώματα σύνδεσης σύμφωνα με το πρότυπο EN 10226-1 (ISO 7/1). Σήμανση «MADE IN ITALY».

Εφαρμογές

 • Πόσιμο νερό
 • Θέρμανση
 • Υδραυλικά δίκτυα
 • Αέριο
 • Βιομάζα & Βιοαέριο

Εργοστάσια / Brands

NTM | ICMA

Χρήσιμα Αρχεία

Σωλήνες Ακτινοδυκτυμένου Πολυαιθυλενίου Πέντε Στρωμάτων

HEIZTECH PENTAGOL

Η ιδανική λύση για την ενδοδαπέδια θέρμανση.

Ο σωλήνας HEIZTECH PENTAGOL αποτελείται από 5 στρώματα υλικών :

 1. δύο στρώματα δικτυωμένου πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) και υψηλού μοριακού βάρους (HMW)
 2. δύο στρώματα συγκολλητικού υλικού
 3. ένα στρώμα φράγματος οξυγόνου (που βρίσκεται στο μέσο του σωλήνα).

Το υψηλής ποιότητας πολυαιθυλένιο σταθεροποιείται με πρόσθετα υψηλής ποιότητας, τα οποία προσδίδουν στο σωλήνα εξαιρετική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες και άριστες ηχομονωτικές ιδιότητες γι’ αυτό και την καθιστούν ιδανική για εγκαταστάσεις ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

Το στρώμα EVOH καλύπτεται εξωτερικά με ένα στρώμα Pex-c για προστασία από κτυπήματα και γρατζουνιές κατά την τοποθέτηση. Τέλος το εσωτερικό στρώμα Pex-c εγγυάται την καλύτερη κυκλοφορία του υγρού με τη μικρότερη δυνατή πτώση πίεσης και τη μηδενική επικάθιση αλάτων.

Διατίθενται σε διαστάσεις 16×2 και 17×2 σε κουλούρες των 100 έως 500 μέτρων.

Πλεονεκτήματα:

 • Μικρή ακτίνα καμπυλότητας.
 • Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 95°C.
 • Μέγιστη πίεση λειτουργίας 6bar.
 • 100% φράγμα οξυγόνου.
 • Υψηλή ανθεκτικότητα σε συνδυασμό υψηλής θερμοκρασίας και πίεσης.
 • Μικρή πτώση πίεσης.
 • Πολύ λεία επιφάνεια.
 • Άριστες ηχομονωτικές ιδιότητες.

Διαβάστε εδώ περισσότερα για το σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης HEIZTECH Systemfloor.

Εφαρμογές

 • Πόσιμο νερό
 • Ενδοδαπέδια Θέρμανση
 • Θέρμανση
 • Υδραυλικά δίκτυα
 • Ψύξη / Κλιματισμός
 • Μεταφορά ψυκτικών υγρών

Εργοστάσια / Brands

HEIZTECH | GOLAN PLASTICS

Χρήσιμα Αρχεία

ΜΗΝ ΧΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

Γραφτείτε στο newsletter μας για να μαθαίνετε όλα
τα νέα της NOVART άμεσα!

  Αποδέχομαι τη χρήση των προσωπικών στοιχείων μου από την Εταιρεία σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου και αποκλειστικά για την αποστολή ενημερωτικού υλικού.

  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ