Σταθμοί Αποθήκευσης Καυσίμων & Διακίνηση Επικίνδυνων/Τοξικών Ρευστών

Παρουσίαση συστημάτων σωληνώσεων για σταθμούς αποθήκευσης καυσίμων και σωληνικά δίκτυα μεταφοράς επικίνδυνων και τοξικών ρευστών.

Διαθέσιμα Συστήματα

SECON-X

Εύκαμπτος Ανοξείδωτος Σωλήνας διακίνησης καυσίμου με σύστημα ελέγχου διαρροών.

FLEXWELL Safety Pipe

Εύκαμπτος, κυματοειδής (corrugated) Σωλήνας Ασφαλείας ΙΝΟΧ, Διπλού τοιχώματος, με σύστημα ελέγχου διαρροών