Σταθμοί Αποθήκευσης Καυσίμων & Διακίνηση Επικίνδυνων/Τοξικών Ρευστών

Παρουσίαση συστημάτων σωληνώσεων για σταθμούς αποθήκευσης καυσίμων και σωληνικά δίκτυα μεταφοράς επικίνδυνων και τοξικών ρευστών.

Διαθέσιμα Συστήματα

SECON-X

Εύκαμπτος Ανοξείδωτος Σωλήνας διακίνησης καυσίμου με σύστημα ελέγχου διαρροών.

FLEXWELL Safety Pipe

Εύκαμπτος, κυματοειδής (corrugated) Σωλήνας Ασφαλείας ΙΝΟΧ, Διπλού τοιχώματος, με σύστημα ελέγχου διαρροών

FLEXWELL LPG

Εύκαμπτος ΙΝΟΧ Σωλήνας μονού τοιχώματος, με εξωτερικό κάλυμμα PE, ειδικός για τη διακίνηση καυσίμου LPG

PETREX-CNT

Εύκαμπτος ΙΝΟΧ Σωλήνας μονού τοιχώματος, με εξωτερικό κάλυμμα LDPE, ειδικός για τη διακίνηση καυσίμων

PEXGOL Technica

Πλαστικός εύκαμπτος σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου PEX ανθεκτικός στην προσβολή από διάφορους χημικούς παράγοντες, αποξεστικές λάσπες & τοξικά ρευστά

SECON-X – Αναλυτική Παρουσίαση