Σταθμοί Αποθήκευσης Καυσίμων & Διακίνηση Επικίνδυνων/Τοξικών Ρευστών

Παρουσίαση συστημάτων σωληνώσεων για σταθμούς αποθήκευσης καυσίμων και σωληνικά δίκτυα μεταφοράς επικίνδυνων και τοξικών ρευστών.

Διαθέσιμα Συστήματα

SECON-X

Εύκαμπτος Ανοξείδωτος Σωλήνας διακίνησης καυσίμου με σύστημα ελέγχου διαρροών.

περισσότερα

FLEXWELL Safety Pipe

Εύκαμπτος, κυματοειδής (corrugated) Σωλήνας Ασφαλείας ΙΝΟΧ, Διπλού τοιχώματος, με σύστημα ελέγχου διαρροών

περισσότερα

FLEXWELL LPG

Εύκαμπτος ΙΝΟΧ Σωλήνας μονού τοιχώματος, με εξωτερικό κάλυμμα PE, ειδικός για τη διακίνηση καυσίμου LPG

περισσότερα

PETREX-CNT

Εύκαμπτος ΙΝΟΧ Σωλήνας μονού τοιχώματος, με εξωτερικό κάλυμμα LDPE, ειδικός για τη διακίνηση καυσίμων

περισσότερα

PEXGOL Technica

Πλαστικός εύκαμπτος σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου PEX ανθεκτικός στην προσβολή από διάφορους χημικούς παράγοντες, αποξεστικές λάσπες & τοξικά ρευστά

περισσότερα

SECON-X – Αναλυτική Παρουσίαση

Σύστημα σωλήνων SECON-X

Εύκαμπτος Ανοξείδωτος Σωλήνας με προστατευτικό κάλυμμα για τη διακίνησης καυσίμου σε σταθμούς καυσίμων. Διατίθεται με σύστημα ελέγχου διαρροών.

Πεδίο εφαρμογών:
– Σταθμοί καυσίμου
– Ως σωλήνας πιέσεως, αναρρόφησης & πλήρωσης
– Σωλήνας για την ανάκτηση ατμών

 

Διαθέσιμοι Τύποι SECON-X

SECON-X
Εύκαμπτος ανοξείδωτος σωλήνας με προστατευτικό κάλυμμα για τη διακίνησης καυσίμου σε σταθμούς καυσίμων, σε διατομές από DN20 – 100.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ SECON-X
Πλήρης σειρά πρεσσαριστών ή κολλητών εξαρτημάτων ανάλογα με τον τύπο του έργου.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

 • Φέρων σωλήνας: Ανοξείδωτος
 • Ονομαστική Πίεση: PN 10
 • Διατομές: DN 20/40/50/100

Χρήσιμα Αρχεία

1. Κατάλογος SECON-X

ληψη
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΗΣ NOVART

BRUGG FLEXWELL Safety Pipe – Αναλυτική Παρουσίαση

Σύστημα σωλήνων FLEXWELL Safety Pipe

Εύκαμπτος ανοξείδωτος σωλήνας ασφαλείας, διπλού τοιχώματος, με δυνατότητα παράδοσης σε μεγάλα συνεχόμενα μήκη και με σύστημα επιτήρησης διαρροών.

Πεδίο εφαρμογών:
– Διακίνηση περιβαλλοντικά επικίνδυνων ρευστών, εύφλεκτων & δηλητηριωδών υγρών & αέριων
– Συστήματα παροχής εκτάκτου ανάγκης
– Θερμικό λάδι (για την έκδοση με μόνωση PUR)

Διαθέσιμοι Τύποι FLEXWELL Safety Pipe

FLEXWELL Safety Pipe
Εύκαμπτος ανοξείδωτος σωλήνας διπλού τοιχώματοςσε διατομές από DN12 – 150.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ FLEXWELL Safety Pipe
Πλήρης σειρά πρεσσαριστών ή κολλητών εξαρτημάτων ανάλογα με τον τύπο του έργου.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

 • Φέρων σωλήνας: Ανοξείδωτος
 • Πίεση λειτουργίας: PN 25
 • Διατομές: DN12 – 150

Χρήσιμα Αρχεία

1. Κατάλογος FLEXWELL FSR

ληψη

2. Προσπέκτους FLEXWELL FSR

ληψη

3. Πιστοποιήσεις

ληψη
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΗΣ NOVART

FLEXWELL LPG – Αναλυτική Παρουσίαση

Σύστημα σωλήνων FLEXWELL LPG

Εύκαμπτος σωλήνας ανοξείδωτου χάλυβα, μονού τοιχώματος, με εξωτερικό κάλυμμα PE, ειδικά σχεδιασμένος και πιστοποιημένος για τη διακίνηση καυσίμου LPG σε υπόγειες δεξαμενές αποθήκευσης, τόσο στην υγρή όσο και στην αέρια μορφή του εν λόγω καύσιμου.

Πεδίο εφαρμογών:
– Διακίνηση υγρών καυσίμων, π.χ. LPG.
– Υγρή & αέρια μορφή άλλων καυσίμων
– Ως σωλήνας πιέσεως.

Διαθέσιμοι Τύποι FLEXWELL LPG

FLEXWELL-LPG
Εύκαμπτος σωλήνας ανοξείδωτου χάλυβα, μονού τοιχώματος, με εξωτερικό κάλυμμα PE σε διατομές από DN20 – 50.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ FLEXWELL-LPG
Πλήρης σειρά πρεσσαριστών συνδέσμων.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

 • Φέρων Σωλήνας: Από ανοξείδωτο χάλυβα
 • Θερμοκρασία λειτουργίας: Έως -50°C
 • Ονομαστική Πίεση: PN 25
 • Διαθέσιμες διατομές: DN 20 – 50

Χρήσιμα Αρχεία

1. Κατάλογος FLEXWELL-LPG

ληψη

2. Προσπέκτους FLEXWELL-LPG

ληψη
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΗΣ NOVART

PETREX-CNT – Αναλυτική Παρουσίαση

Σύστημα σωλήνων PETREX-CNT

Εύκαμπτος ανοξείδωτος σωλήνας μονού τοιχώματος, με εξωτερικό κάλυμμα LDPE, ειδικός για τη διακίνηση καυσίμων σε σταθμούς αποθήκευσης.

Πεδίο εφαρμογών:
– Διακίνηση καυσίμων σε υπογείους σταθμούς αποθήκευσης.
– Διακίνηση εύφλεκτων & μολυσματικών αποβλήτων
– Ως σωλήνας πιέσεως, αναρρόφησης & πλήρωσης

Case Studies PETREX-CNT

PETREX-CNT
Εύκαμπτος ΙΝΟΧ Σωλήνας μονού τοιχώματος, με εξωτερικό κάλυμμα LDPE σε διατομές από DN20 – 100.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PETREX-CNT
Πλήρης σειρά πρεσσαριστών συνδέσμων.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

 • Φέρων Σωλήνας: Από ανοξείδωτο χάλυβα
 • Ονομαστική Πίεση: PN 6
 • Διαθέσιμες διατομές: DN 20 – 100
 • Προστατευτικό κάλυμμα: LDPE

Χρήσιμα Αρχεία

1. Τεχνικός Κατάλογος PETREX-CNT

ληψη

2. Προσπέκτους PETREX-CNT

ληψη
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΗΣ NOVART

PEXGOL Technica – Αναλυτική Παρουσίαση

Σύστημα σωλήνων PEXGOL Technica

Πλαστικός σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου PEX, σε συνεχόμενα μεγάλα μήκη, ανθεκτικός στην προσβολή από διάφορους χημικούς παράγοντες, λάσπες & τοξικά ρευστά έως 110°C.

Έως 3 φορές πιο ανθεκτικός από τους σωλήνες HDPE και έως 2 φορές πιο ανθεκτικός από τους κοινούς χαλυβδοσωλήνες στη διακίνηση διαβρωτικών ρευστών, ακόμα και όταν σύρεται επί βραχώδους εδάφους.

Ανθεκτικός σε κρούση, θραύση, ερπυσμό και στην αργή διάδοση ρηγμάτων (SCG).

Πεδίο εφαρμογών:
– Χημική Βιομηχανία/ Άλλες βιομηχανικές εφαρμογές
– Αλμυρά υγρά, αλμόλοιπα

Case Studies PEXGOL Technica