Εξαρτήματα & Όργανα Κεντρικής Θέρμανσης

ICMA – SYR – SIEMENS – DANFOSS – CIMBERIO – JES

Διαθέτουμε πλήρη γκάμα από τα παρακάτω είδη:

 • Βαλβίδες ασφαλείας πίεσης
 • Αυτόματους πλήρωσης
 • Αυτόματα εξαεριστικά
 • Μειωτές πίεσης
 • Απαερωτές
 • Φίλτρα δικτύου
 • Διαχωριστές σωματιδίων
 • Τρίοδες θερμοστατικές βαλβίδες ανάμειξης για προστασία από εγκαύματα
 • Θερμόμετρα & Μανόμετρα
 • Φίλτρα πετρελαίου
 • Βαλβίδες ανοδικής προστασίας
 • Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες
 • Συσκευές καθοδικής προστασίας STOPCOR
 • Αντικραδασμικά
 • Πίνακες αυτονομίας JES

Βάνες Αυτονομίας

 • Δίοδες ηλεκτροβάνες Cimberio με μονό & διπλό ρακόρ.
 • Δίοδες ηλεκτροβάνες JES
 • Δίοδες ηλεκτροβάνες Danfoss
 • Δίοδες ηλεκτροβάνες Siemens
 • Τρίοδες ηλεκτροβάνες Cimberio με μονό & διπλό ρακόρ.
 • Τρίοδες ηλεκτροβάνες JES
 • Τρίοδες ηλεκτροβάνες Danfoss
 • Τρίοδες ηλεκτροβάνες Siemens
 • Τρίοδες βάνες με κινητήρες για ειδικές εφαρμογές Siemens
 • Δίοδες & τρίοδες βάνες ζώνης ICMA & Siemens
 • Βαλβίδες ελέγχου & αυτόματης εξισορρόπησης Danfoss
 • Θερμοστατικές βαλβίδες ανάμειξης Danfoss

Υδραυλικοί Διαχωριστές Κυκλωμάτων GIACOMINI

Ο υδραυλικός διαχωριστής επιτρέπει τον διαχωρισμό του πρωτεύοντος από το δευτερεύον κύκλωμα σε ένα σύστημα θέρμανσης ή ψύξης. Όταν η ροή ενός από τα δύο κυκλώματα υπερβαίνει τη ροή του άλλου, ο διαχωριστής παρακάμπτει μέρος αυτής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται σταθερή ροή στο πρωτεύον κύκλωμα που βρίσκεται η πηγή μας και μεταβλητή ροή στο δευτερεύον κύκλωμα διανομής.

Ο υδραυλικός διαχωριστής της Giacomini επιτυγχάνει ταυτόχρονα:

 • Υδραυλικό διαχωρισμό & εξισορρόπηση κυκλωμάτων: Καθιστά τα συνδεδεμένα υδραυλικά κυκλώματα ανεξάρτητα, αποτρέποντας οποιαδήποτε αμοιβαία επίδραση μεταξύ των εγκατεστημένων κυκλοφορητών και αντισταθμίζοντας τη διαφορά ροών μεταξύ αυτών.
 • Διαχωρισμό σωματιδίων: Διαχωρίζει και απομακρύνει μέσω βαλβίδας εκκένωσης σωματίδια που κυκλοφορούν στο δίκτυο θέρμανσης/ψύξης που είναι υπεύθυνα για τη φθορά και την πρόωρη αστοχία των κυκλοφορητών.
 • Απαέρωση συστήματος: Διαχωρίζει και αποβάλει τα σωματίδια αέρα που είναι εγκλωβισμένα μέσα στα κυκλώματα μέσω αυτόματου εξαεριστικού τοποθετημένου στο άνω μέρος του.

Εφαρμογές