Δίκτυα Ψύξης – Κλιματισμού – Πόσιμου Νερού

Παρουσίαση συστημάτων σωληνώσεων για δίκτυα ψύξης, κλιματισμού και πόσιμου νερού.

Διαθέσιμα Συστήματα

COOLFLEX

Εύκαμπτος Προμονωμένος Σωλήνας για δίκτυα Ψύξης, Κλιματισμού, Πόσιμου Νερού & Λυμάτων

COOLMANT

Άκαμπτος Προμονωμένος Σωλήνας για δίκτυα Ψύξης & Κλιματισμού

BRUGG COOLFLEX – Αναλυτική Π