Δίκτυα Ψύξης – Κλιματισμού – Πόσιμου Νερού

Παρουσίαση συστημάτων σωληνώσεων για δίκτυα ψύξης, κλιματισμού και πόσιμου νερού.

Διαθέσιμα Συστήματα

COOLFLEX

Εύκαμπτος Προμονωμένος Σωλήνας για δίκτυα Ψύξης, Κλιματισμού, Πόσιμου Νερού & Λυμάτων

COOLMANT

Άκαμπτος Προμονωμένος Σωλήνας για δίκτυα Ψύξης & Κλιματισμού

BRUGG COOLFLEX – Αναλυτική Παρουσίαση

Σύστημα σωλήνων COOLFLEX

Ευέλικτο σύστημα με προμονωμένους σωλήνες PE 100, ιδανικό για μικρότερα δίκτυα περιφερειακής ψύξης (συνδέσεις κατοικιών, κατοικίες, ξενοδοχεία και θέρετρα κ.λπ.).

Πεδίο εφαρμογών:
– Δίκτυα ψύξης & κλματισμού
– Δίκτυα Πόσιμου Νερού
– Δίκτυα Λυμάτων

Διαθέσιμοι Τύποι COOLFLEX

COOLFLEX
Εύκαμπτος προμονωμένος σωλήνας σε διατομές από DN20 – 125.