Κρυογενικές Εφαρμογές

Παρουσίαση συστημάτων σωληνώσεων για σταθμούς αποθήκευσης και δίκτυα μεταφοράς κρυογενικών υγροποιημένων αερίων.

Διαθέσιμα Συστήματα

LNG ALL-IN-ONE

Εύκαμπτος, κυματοειδής (corrugated) ΙΝΟΧ Σωλήνας, πολλαπλών στρωμάτων με μόνωση κενού, ειδικός για εγκαταστάσεις αποθήκευσης LNG

FLEXWELL CRYO

Εύκαμπτος, κυματοειδής (corrugated) ΙΝΟΧ Σωλήνας, πολλαπλών στρωμάτων με μόνωση κενού, ειδικός για εγκαταστάσεις κρυογενικών εφαρμογών

LNG ALL-IN-ONE – Αναλυτική Παρουσίαση

Σύστημα σωλήνων LNG ALL-IN-ONE

Εύκαμπτος, κυματοειδής (corrugated) ανοξείδωτος σωλήνας, πολλαπλών στρωμάτων και με μόνωση κενού, ειδικός για εγκαταστάσεις/σταθμούς αποθήκευσης LNG.

Πολλαπλών ροών, καθώς ενσωματώνονται σε ένα σωληνικό σύστημα η προσαγωγή, η επιστροφή & η ανάκτηση ατμών. Πρόκειται για μια λύση που μειώνει τα λειτουργικά κόστη της εγκατάστασης λόγω των μεγάλα & συνεχομένων μηκών, ενώ παράλληλα λειτουργεί ως διαστολικό και αντικραδασμικό.

Συνοδεύεται από εξειδικευμένο σύστημα εντοπισμού διαρροών.

Διαθέσιμοι Τύποι LNG ALL-IN-ONE

FLEXWELL Safety Pipe
Εύκαμπτος, κυματοειδής (corrugated) ανοξείδωτος σωλήνας, πολλαπλών στρωμάτων και με μόνωση κενού σε διατομές DN32/40/50.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ LNG ALL-IN-ONE
Πλήρης σειρά εξειδικευμένων ανοξείδωτων εξαρτημάτων.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

  • Φέρων σωλήνας: Κυματοειδής (corrugated) από Ανοξείδωτο Χάλυβα.
  • Πίεση Λειτουργίας (μέγιστη): PN 30
  • Θερμοκρασία Λειτουργίας: -200°C έως +50°C

Χρήσιμα Αρχεία

1. Κατάλογος LNG ALL-IN-ONE

2. Προσπέκτους LNG ALL-IN-ONE