Αερισμός σχολικών αιθουσών

Εν αναμονή της επαναλειτουργίας των σχολείων και με αφορμή την σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου, παραθέτουμε περισσότερες πληροφορίες για τον αποτελεσματικότερο αερισμό των σχολικών αιθουσών (εξαερισμό) .  Παρουσιάζουμε, επίσης, τα καινοτόμα συστήματα Μηχανικού Αερισμού που υπερκαλύπτουν την ανάγκη αερισμού κάθε χώρου και αντισταθμίζουν τα μειονεκτήματα των συμβατικών μεθόδων όπως το συχνό άνοιγμα παραθύρων.

Πόσο απαραίτητος είναι ο μηχανικός αερισμός στις σχολικές αίθουσες;

Ένας μαθητής δημοτικού σχολείου περνά περίπου 1000 ώρες ετησίως στο σχολείο. Ως εκ τούτου, καθίσταται προφανές πόσο σημαντική είναι η σωστή ποιότητα του εσωτερικού αέρα. Υπάρχουν δύο τρόποι για να επιτευχθεί: πρόληψη της ρύπανσης και μείωση των ρύπων μέσω αερισμού (φυσικού ή μηχανικού).

Τα σχολεία μπορούν να μειώσουν τις πηγές ρύπανσης, επιδιορθώνοντας τις διαρροές νερού για να αποτρέψουν την ανάπτυξη μούχλας και αποφεύγοντας τη χρήση εξοπλισμού που περιέχει τοξικά συστατικά. Επιπρόσθετα, η σωστή επιλογή εξαερισμού συμβάλλει δραστικά στη διατήρηση της υγρασίας σε σωστά επίπεδα και στην εξάτμιση των ρύπων.

Μελέτες επισημαίνουν ότι η ποιότητα του εσωτερικού αέρα επηρεάζει την ικανότητα συγκέντρωσης, διάθεσης και άγχους, ενδέχεται να προκαλέσει σωματική κόπωση, και μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε εμφάνιση αναπνευστικών προβλημάτων, επιδρώντας καταλυτικά στη γνωστική λειτουργία των μαθητών. Ειδικά τα παιδιά επηρεάζονται πολύ περισσότερο από τους ενήλικες, εξαιτίας της μικρής σωματικής τους διάπλασης και του υψηλού ρυθμού αναπνοής.

Εξαιτίας των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί λόγω της εμφάνισης και εξελισσόμενης πορείας της πανδημίας λόγω Covid-19 , καθόισταται ως επιτακτική ανάγκη ο σωστός αερισμός σχολικών αιθουσών, προκειμένου να διατηρούνται χαμηλά τα ποσοστά μετάδοσης του ιού μεταξύ της σχολικής κοινότητας και να διαφυλάσσεται η δημόσια υγεία. Ο φυσικός αερισμός -ο οποίος υπεισέρχεται στα κτίρια μέσα από τα ανοίγματα- δεν είναι αρκετός και ταυτόχρονα έχει ως αποτέλεσμα τη σπατάλη ενέργειας, την είσοδο αέρα με πιθανούς ρύπους και την αύξηση του θορύβου. Γι’ αυτό, θεωρείται πλέον αναγκαία η εγκατάσταση μηχανικού αερισμού στους χώρους όπου συνωστίζονται πολλά άτομα για μεγάλη χρονική διάρκεια.

Συστάσεις Υπουργείου Υγείας
(ολόκληρη η εγκύκλιος)

1. Οι αίθουσες θα πρέπει να αερίζονται πλήρως για τουλάχιστον 15 λεπτά πριν την έναρξη της λειτουργίας τους.

2. Τα παράθυρα θα πρέπει να παραμένουν πλήρως ανοικτά για τουλάχιστον 15 λεπτά κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων και των σχολικών γευμάτων καθώς και μετά την αποχώρηση των μαθητών.

3. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, τα παράθυρα των αιθουσών θα πρέπει να ανοίγουν πλήρως τουλάχιστον για 5 λεπτά ανά 20λεπτο, ή μία φορά κατά τη διάρκεια της 45λεπτης ώρας διδασκαλίας.

4. Σε ψυχρότερες καιρικές συνθήκες η επίδραση των χαμηλών θερμοκρασιών μπορεί να μετριαστεί ανοίγοντας τα παράθυρα, που βρίσκονται άνωθεν των θερμαντικών σωμάτων.

5. Σε περίπτωση λειτουργίας κλιματισμού όλα τα υφιστάμενα συστήματα εξαερισμού και κλιματισμού θα πρέπει να ρυθμιστούν στο μέγιστο ποσοστό εισαγωγής νωπού αέρα. Το άνοιγμα των παραθύρων συνιστάται για τη βέλτιστη ανανέωση του εσωτερικού αέρα.

6. Πρέπει να αποφεύγεται το άνοιγμα αποκλειστικά των εσωτερικών θυρών των αιθουσών καθώς υπάρχει κίνδυνος μεταφοράς αερολυμάτων από τη μία αίθουσα στην άλλη μέσω των διαδρόμων.

7. Με το άνοιγμα των παραθύρων σε θέση ανάκλισης δεν εξασφαλίζεται ο επαρκής αερισμός σχολικών αιθουσών, ακόμη κι αν διατηρούνται σε αυτή τη θέση καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.