Δίκτυα Κρύου Νερού – Δίκτυα Λυμάτων & Ακαθάρτων

Παρουσίαση συστημάτων σωληνώσεων για δίκτυα κρύου νερού και δίκτυα λυμάτων και ακαθάρτων.

Διαθέσιμα Συστήματα

EIGERFLEX

Εύκαμπτος Προμονωμένος Σωλήνας με αντιπαγωτική προστασία

COOLFLEX

Εύκαμπτος Προμονωμένος Σωλήνας για δίκτυα Ψύξης, Κλιματισμού, Πόσιμου Νερού & Λυμάτων

COOLMANT

Άκαμπτος Προμονωμένος Σωλήνας για δίκτυα Ψύξης & Κλιματισμού

BRUGG EIGERFLEX – Αναλυτική Παρουσίαση

Σύστημα σωλήνων EIGERFLEX & EIGERFLEX LONGLINE

Εύκαμπτος προμονωμένος σωλήνας με αντιπαγωτική προστασία (θερμαντικές ταινίες). Ιδανική λύση για δίκτυα νερού ή λυματων όπου δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση σε ικανό βάθος ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος παγώματος.

Πεδίο εφαρμογών:
– Δίκτυα κρύου νερού
– Δίκτυα λυμάτων & ακαθάρτων

Διαθέσιμοι Τύποι EIGERFLEX & EIGERFLEX LONGLINE