Σχεδόν αόρατο κλιματιστικό

Μία εξωτερική-πολλά εσωτερικά (multi)

Σχεδόν αόρατο κλιματιστικό

Κλιματιστικά χωρίς εξωτερική μονάδα INNOVA 2.0