Συστήματα PEXc & PEXa HEIZTECH Pexgol

HEIZTECH Pexgol – Σωλήνες Ακτινοδικτυωμένου πολυαιθυλένιου

Η δικτύωση των σωλήνων HEIZTECH Pexgol για τις διατομές μέχρι Φ22 γίνεται με τη μέθοδο -c- με βομβαρδισμό ηλεκτρονίων, ενώ για μεγαλύτερες διατομές, έως και Φ710, γίνεται με την μέθοδο -a- των υπεροξειδίων κάτω από υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις. Και στις δύο μεθόδους δικτύωσης χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη παρθένο πολυαιθυλένιο (PE), όχι απλά υψηλής πυκνότητας (HDPE), αλλά και υψηλού μοριακού βάρους (HMW) με αποτέλεσμα τα μόρια του παραγόμενου σωλήνα να έχουν μια τρισδιάστατη δικτύωση που τον καθιστά εξαιρετικά σταθερό σε υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα, περισσότερο από 50 έτη.

Διατίθενται γυμνοί σε κουλούρα, με φράγμα οξυγόνου ή με σπιράλ προστασίας.  Το μήκος της κουλούρας είναι τυπικά 50 – 100μ αλλά διατίθενται και σε μεγαλύτερα συνεχόμενα μήκη ανάλογα με τις ανάγκες.

Πλεονεκτήματα:

 • Κατάλληλος για πόσιμο νερό, πιστοποίηση κατά DVGW και DAS.
 • Πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής.
 • Εξαιρετική αντοχή και ασφάλεια του δικτύου σε περίπτωση σεισμού.
 • Αντοχή στη διάβρωση, κατάλληλος για μεταφορά χημικών.
 • Υψηλότατη αντοχή στις κρούσεις, μηδενικές φθορές και ασφαλείς εγκαταστάσεις.
 • Χαμηλή πτώση πίεσης εξαιτίας του πολύ μικρού συντελεστή τριβής στο εσωτερικό του σωλήνα.
 • Απρόσκοπτη λειτουργία σε δυσμενείς συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας.
 • Υπερκάλυψη των απαιτήσεων που θέτουν τα πρότυπα DIN 16892, DIN 4726/4729, ISO13479.

Το σύστημα ολοκληρώνεται με τη χρήση των πιστοποιημένων βιδωτών εξαρτημάτων της NTM Spa για σωλήνες δικτυωμένου πολυαιθυλενίου.

Εφαρμογές

 • Πόσιμο νερό
 • Θέρμανση
 • Υδραυλικά δίκτυα
 • Αέριο
 • Βιομάζα & Βιοαέριο

Εργοστάσια / Brands

HEIZTECH | GOLAN PLASTICS | NTM

Χρήσιμα Αρχεία

Πιστοποιήσεις:

 • DVGW

Κατάλογοι – Προσπέκτους:

Συστήματα Πολυστρωματικών PEX-AL-PEX
HEIZTECH Multygol & Flexigol – NTM – ICMA

HEIZTECH Multygol – Η απόλυτη πολυστρωματική λύση, με θωράκιση Αλουμινίου

Ο πολυστρωματικός σωλήνας HEIZTECH MULTYGOL PEX-AL-PEX αποτελείται από 5 στρώματα, PEX-c / Συγκολλητικό Υλικό / Φύλλο Αλουμινίου / Συγκολλητικό Υλικό / PEX-b. Συγκριτικό πλεονέκτημα των σωλήνων MULTYGOL αποτελεί η μέθοδος συγκόλλησης του φύλλου αλουμινίου, η οποία γίνεται μετωπικά χωρίς επικάλυψη, με αποτέλεσμα:

 1. Τέλεια συμμετρία της διαμέτρου του σωλήνα.
 2. Αποφυγή αδύνατων σημείων.

Διατίθενται γυμνοί σε κουλούρα, με μόνωση 10 – 13mm ή σε ευθύγραμμα μήκη 3 ή 5 μέτρων.

Πλεονεκτήματα:

 • Κατάλληλος για πόσιμο νερό σύμφωνα με τα πιστοποιητικά DVGW και DAS.
 • Εξαιρετική αντοχή και ασφάλεια του δικτύου σε περίπτωση σεισμού.
 • Αθόρυβοι. Το ηχητικό κύμα αντανακλάται στο φύλλο αλουμινίου.
 • Άριστη συμπεριφορά σε περίπτωση φωτιάς και χαμηλή εκπομπή καπνώ­ν σε περίπτωση καύσης.
 • Πολύ χαμηλός συντελεστής διαστολής (7-8 φορές χαμηλότερος του PEX).
 • Διηλεκρικότητα, δηλαδή καμία αγωγιμότητα στον ηλεκτρισμό.
 • Αντοχή στη διάβρωση, κατάλληλος για μεταφορά χημικώ­ν.

Εφαρμογές

 • Πόσιμο νερό
 • Θέρμανση
 • Υδραυλικά δίκτυα
 • Αέριο
 • Βιομάζα & Βιοαέριο

Εργοστάσια / Brands

HEIZTECH | GOLAN PLASTICS

Χρήσιμα Αρχεία

Πιστοποιήσεις:

 • DVGW

Κατάλογοι – Προσπέκτους:

HEIZTECH Flexigol – Η «οικονομική» πολυστρωματική λύση, με θωράκιση Αλουμινίου

Οι­ πολ­υ­στρω­ματι­κοί­ σω­λ­ήνες HEIZTECH Flexigol PE RT -Al- PE RT αποτελ­ούν τη­ν οικονομική εναλ­λ­ακτι­κή επι­λ­ογή στα συστήματα πολυστρωματικών σωλήνων. Α­ποτελ­ούνται­ από πέντε στρώ­ματα (PE RT / Συ­γκολ­λ­η­τι­κό Υ­λ­ι­κό / φύλ­λ­ο Α­λ­ου­μι­νί­ου­ / Συ­γκολ­λ­η­τι­κό Υ­λ­ι­κό / PE RT).

Διατίθενται γυμνοί σε κουλούρα, με μόνωση 6 – 10mm ή με σπιράλ προστασίας.

Πλεονεκτήματα:

 • Αντοχή στη διάβρωση.
 • Εξαιρετική αντοχή στις μηχανικές καταπονήσεις.
 • Μοναδική αντίσταση στα χημικά.
 • Πολύ μικρός συντελεστής τριβής.
 • Υψηλή αντοχή στη θερμότητα.
 • Αδιαπέραστοι από το οξυγόνο.
 • Δυνατότητα λειτουργίας σε υψηλή πίεση.
 • Δυνατότητα λειτουργίας σε υψηλή θερμοκρασία.
 • Ελάχιστη πτώση πίεσης με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργειας.

Εφαρμογές

 • Πόσιμο νερό
 • Θέρμανση
 • Υδραυλικά δίκτυα
 • Αέριο
 • Βιομάζα & Βιοαέριο

Εργοστάσια / Brands

HEIZTECH | GOLAN PLASTICS

Χρήσιμα Αρχεία

Πιστοποιήσεις:

 • DVGW

Κατάλογοι – Προσπέκτους:

Εξαρτήματα & Εργαλεία Εγκατάστασης Πολυστρωματικών

Πρεσσαριστά Εξαρτήματα Πολυστρωματικών Σωλήνων – Σειρά 700

Πιστοποιημένα πρεσσαριστά εξαρτήματα των NTM και ICMA, κατασκευασμένα στην Ιταλία σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 50930.6 και UNI EN ISO 21003.  Εύκολη, γρήγορη και ασφαλής εγκατάσταση με τη χρήση τσιμπίδων τύπου TH-U.

Χαρακτηριστικά:

 • Χαλύβδινος κάλυκας σύσφιγξης INOX 304 UNI EN10204 με διάλυση μέσω ανόπτησης. Σήμανση “MADE IN ITALY”.
 • O’RING Epdm υπεροξειδίου εγκεκριμένο ACS για πόσιμο νερό.
 • Δακτύλιος τεφλόν PTFE μόνωσης αλουμινίου/ορειχάλκου.
 • Ορειχάλκινο σώμα ρακόρ UNI EN 12165 CW617N σταμπαρισμένο εν θερμώ, αμμοβολισμένο με χάλυβα, ή από μπάρα διέλασης ορειχάλκου σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 12164 CW614N, επεξεργασμένο για την αποτροπή απελευθέρωσης Pb στο πόσιμο νερό τηρώντας εξ ολοκλήρου τα όρια που επιβάλλονται από τους κανονισμούς. Εσωτερικά και εξωτερικά σπειρώματα σύνδεσης σύμφωνα με το πρότυπο EN 10226-1(ISO 7/1). Σήμανση “MADE IN ITALY”

Μηχανικής Σύσφιξης Εξαρτήματα Πολυστρωματικών Σωλήνων – Σειρά 900

Πιστοποιημένα εξαρτήματα της NTM, κατασκευασμένα στην Ιταλία σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 50930.6 και UNI EN ISO 1254-3.

Χαρακτηριστικά:

 • Ορειχάλκινο παξιμάδι σύσφιξης σταμπαρισμένο εν θερμώ UNI EN 12165 CW617N, αμμοβολισμένο με χάλυβα και επινικελωμένο. Σήμανση “MADE IN ITALY”
 • Ορειχάλκινος κώνος στεγανότητας σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 12164 CW614N. Σήμανση “MADE IN ITALY”.
 • O’RINGS Epdm υπεροξειδίου εγκεκριμένο ACS για πόσιμο νερό.
 • Δακτύλιος μόνωσης αλουμινίου/ορειχάλκου από PTFE.
 • Ορειχάλκινο σώμα ρακόρ UNI EN 12165 CW617N σταμπαρισμένο εν θερμώ, αμμοβολισμένο με χάλυβα, ή από μπάρα διέλασης ορειχάλκου σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 12164 CW614N, επινικελωμένο. Εσωτερικά και εξωτερικά σπειρώματα σύνδεσης σύμφωνα με το
  πρότυπο EN 10226-1 (ISO 7/1). Σήμανση “MADE IN ITALY”.

Εργαλεία για Εξαρτήματα Πολυστρωματικών Σωλήνων – REMS

Πλήρης γκάμα από ηλεκτρικές πρέσες, τσιμπίδες και παρελκόμενα για τη σωστή σύνδεση εξαρτημάτων για πολυστρωματικούς σωλήνες.

Εφαρμογές

 • Πόσιμο νερό
 • Θέρμανση
 • Υδραυλικά δίκτυα
 • Αέριο
 • Βιομάζα & Βιοαέριο

Εργοστάσια / Brands

NTM | ICMA | REMS

Χρήσιμα Αρχεία

Πιστοποιήσεις:

 • DVGW

Κατάλογοι – Προσπέκτους:

Σωλήνες Πέντε Στρωμάτων HEIZTECH PENTAGOL

Η ιδανική λύση για την ενδοδαπέδια θέρμανση.

Ο σωλήνας HEIZTECH PENTAGOL αποτελείται από 5 στρώματα υλικών :

 1. δύο στρώματα δικτυωμένου πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) και υψηλού μοριακού βάρους (HMW)
 2. δύο στρώματα συγκολλητικού υλικού
 3. ένα στρώμα φράγματος οξυγόνου (που βρίσκεται στο μέσο του σωλήνα).

Το υψηλής ποιότητας πολυαιθυλένιο σταθεροποιείται με πρόσθετα υψηλής ποιότητας, τα οποία προσδίδουν στο σωλήνα εξαιρετική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες και άριστες ηχομονωτικές ιδιότητες γι’ αυτό και την καθιστούν ιδανική για εγκαταστάσεις ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

Το στρώμα EVOH καλύπτεται εξωτερικά με ένα στρώμα Pex-c για προστασία από κτυπήματα και γρατζουνιές κατά την τοποθέτηση. Τέλος το εσωτερικό στρώμα Pex-c εγγυάται την καλύτερη κυκλοφορία του υγρού με τη μικρότερη δυνατή πτώση πίεσης και τη μηδενική επικάθιση αλάτων.

Διατίθενται σε κουλούρες των 100 έως 500 μέτρων.

Πλεονεκτήματα:

 • Μικρή ακτίνα καμπυλότητας.
 • Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 95°C.
 • Μέγιστη πίεση λειτουργίας 6bar.
 • Υψηλή ανθεκτικότητα σε συνδυασμό υψηλής θερμοκρασίας και πίεσης.
 • Μικρή πτώση πίεσης.
 • Πολύ λεία επιφάνεια.
 • Άριστες ηχομονωτικές ιδιότητες.

Εφαρμογές

 • Πόσιμο νερό
 • Ενδοδαπέδια Θέρμανση
 • Θέρμανση
 • Υδραυλικά δίκτυα
 • Ψύξη / Κλιματισμός
 • Μεταφορά ψυκτικών υγρών

Εργοστάσια / Brands

HEIZTECH

Χρήσιμα Αρχεία

Πιστοποιήσεις:

 • DVGW

Κατάλογοι – Προσπέκτους:

Σωλήνες Πολυπροπυλενίου PPR VALROM by Valsir

Σύστημα RANDOM KIT

Σωλήνες και εξαρτήματα Πολυπροπυλενίου (PPR) του εργοστασίου της VALROM, που ανήκει στον όμιλο VALSIR.

Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα PP-R :

 • Κατασκευάζονται σύμφωνα με το πρότυπο του EN ISO 15874, από πιστοποιημένες πρώτες ύλες 100% PPR.
 • Είναι πιστοποιημένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για πόσιμο νερό.
 • Έχουν διάρκεια ζωής κατά μέσο όρο 50 χρόνια.
 • Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 90°C

Σωλήνας PPR PN20 SDR 6

 • Αντοχή σε χημικά.
 • Ανθεκτικότητα στη διάβρωση.
 • Η γεύση, το χρώμα και το άρωμα του νερού δεν αλλάζει.
 • Λεία εσωτερική επιφάνεια.
 • Περιορισμοί δεν υπάρχουν σε σημεία συγκόλλησης του.
 • Έχουν ηχομόνωση και θερμομόνωση.

Σωλήνας με υαλόνημα FIBRE PPR SDR 7,4

 • Μείωση της θερμικής γραμμικής διαστολής έως και 75% (0,035mm/m/°C ) σε σχέση με τους απλούς σωλήνες Πολυπροπυλενίου.
 • 20% μεγαλύτερη ταχύτητα ροής στην ίδια διατομή λόγω μειωμένης τριβής σε σχέση με τους απλούς σωλήνες.
 • Κατασκευάζονται και δοκιμάζονται σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 8077/8078, EN 15874 και σύμφωνα με την ειδική οδηγία HR 3.28 του Γερμανικού Ινστιτούτου SKZ.
 • Συντελεστής γραμμικής διαστολής 0,035 mm/(m C).

Εφαρμογές

 • Πόσιμο νερό
 • Θέρμανση
 • Υδραυλικά δίκτυα
 • Αέρα υπό πίεση
 • Υγροποιημένα αέρια
 • Ψύξη / Κλιματισμός
 • Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις

Εργοστάσια / Brands

VALROM (VALSIR Group)

Χρήσιμα Αρχεία

Πιστοποιήσεις:

 • KIWA

Κατάλογοι – Προσπέκτους:

ΜΗΝ ΧΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

Γραφτείτε στο newsletter μας για να μαθαίνετε όλα
τα νέα της NOVART άμεσα!

  Αποδέχομαι τη χρήση των προσωπικών στοιχείων μου από την Εταιρεία σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου και αποκλειστικά για την αποστολή ενημερωτικού υλικού.

  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ