Χάλκινα κολλητά εξαρτήματα SANHA

Ιδανική λύση με πολλές εφαρμογές.

Τα χάλκινα κολλητά εξαρτήματα SANHA κατασκευάζονται από χαλκό, Cu-DHP, CW024A (μορφοποιημένα μέρη) και από το κράμα χαλκού CC499K (μέρη με σπείρωμα, χυτά μέρη) και συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του EN 1254-1.Ελεγμένα και εγκεκριμένα από τους φορείς DVGW, SVGW και άλλους ευρωπαϊκούς φορείς πιστοποίησης. Σε συνδυασμό με όλους τους συνήθεις χαλκοσωλήνες EN / DVGW του εμπορίου είναι κατάλληλα για πληθώρα πεδίων εφαρμογών. Η επιλογή του τύπου σύνδεσης, σκληρής ή μαλακής κόλλησης εξαρτάται από το πεδίο εφαρμογής και τους κανονισμούς.