Συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας για παραγωγή ΖΝΧ & υποβοήθηση θέρμανσης

Στα συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας για Ζ.Ν.Χ και υποβοήθηση θέρμανσης περιλαμβάνονται:

  • Ηλιακοί Συλλέκτες SANTE 20-V (1000×2000 mm) κάθετοι υψηλής απόδοσης με επίστρωση τιτανίου
  • Ρακόρ μηχανικής σύσφιξης Φ 22×22 για τη παράλληλη σύνδεση των συλλεκτών
  • Τάπες μηχανικής σύσφιξης Φ22
  • Σταυρός με κυάθιο και εξαεριστικό και επιπλέον εξαεριστικά για πάνω από μία συστοιχίες
  • Στερν ενίσχυσης χαλκοσωλήνων Φ22
  • Βάση ταράτσας και εξαρτήματα συναρμολόγησης αυτής
  • Δύο πιεστικά δοχεία διαστολής α) για το κύκλωμα των ηλιακών συλλεκτών και β) για το δοχείο αδρανείας
  • Υδραυλικό Solar kit PAW (ηλιακός σταθμός) SenCon DN 20-3/4 ή SenCon DN 25-1 με διαφορικό θερμοστάτη SC3.6 τριών αισθητηρίων.
  • Δοχείο συνδυασμένης λειτουργίας Austria Email.
  • Δεν περιλαμβάνεται ο θερμικός φορέας