Διακόπτες σωμάτων και παρελκόμενα

Η εταιρεία μας διαθέτει τους διακόπτες σύνδεσης σωμάτων ICMA οι οποίοι κατασκευάζονται στην Ιταλία. Η επιλογή του κατάλληλου διακόπτη εξαρτάται αρχικά από το σύστημα της θέρμανσης (μονοσωλήνιο ή δισωλήνιο).