Χάλκινα – μπρούτζινα πρεσσαριστά εξ/τα ύδρευσης/θέρμανσης SANHA