Υδραυλικοί Διαχωριστές Κυκλωμάτων

Περιλαμβάνει:

  • Ορειχάλκινα ρακόρ σύνδεσης (4 τεμ).
  • Αυτόματο εξαεριστικό στο πάνω μέρος.
  • Βανάκι στο κάτω μέρος για καθαρισμό σωματιδίων που υπάρχουν στην εγκατάσταση.
  • Μόνωση για ελαχιστοποίηση απωλειών και αποφυγή υγροποιήσεων (λειτουργία ψύξης).
  • Σπείρωμα διαμέτρου ½’’ για τοποθέτηση αισθητηρίου ή θερμομέτρου.
  • Εσωτερικό διάφραγμα αυτόματης εξαέρωσης