Σύστημα ανάκτησης θερμότητας νερού χρήσης Bee

Το Bee είναι ένα καινοτόμο σύστημα, το οποίο εκμεταλλεύεται τη θερμότητα του νερού αποχέτευσης και τη μεταφέρει στο κρύο νερό του δικτύου ύδρευσης. Το ζεστό νερό χρήσης, καθώς οδηγείται προς την αποχέτευση και πριν φτάσει σε αυτή, περνάει μέσα από το Βee, ενώ ταυτόχρονα το κρύο νερό χρήσης, οδηγείται με τη βοήθεια του ειδικού ανοξείδωτου εναλλάκτη και αυτό μέσω του Bee, οπότε απαιτείται λιγότερη ενέργεια για να φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασίας χρήσης.