Συστήματα VRF

Τι είναι το σύστημα VRF;

Μπορεί εύκολα να συσχετιστεί με την ονομασία “Rolls Royce” των συστημάτων κλιματισμού. Πρόκειται για ένα πολύ εξελιγμένο τεχνολογικό σύστημα κλιματισμού, βασισμένο σε 3 βασικές αρχές:

  1. Μόνο ψυκτικό – όπου το ψυκτικό μέσο είναι το μοναδικό ψυκτικό υλικό στο σύστημα (σε αντίθεση με τα συστήματα κρύου νερού, όπου το ψυκτικό χρησιμοποιείται για την ψύξη / θέρμανση του νερού που κυκλοφορεί σε όλο το σύστημα).
  2. Συμπιεστές αντιστροφέα που επιτρέπουν τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας με μερικά φορτία ψύξης / θέρμανσης.
  3. Πολλοί χειριστές αέρα (εσωτερικές μονάδες) στον ίδιο βρόχο / κύκλωμα ψυκτικού.
    Δυνατότητα δομοστοιχειωτής επέκτασης (εφαρμόζεται ιδιαίτερα για μεγάλα έργα, τα οποία μπορούν να αναπτυχθούν σταδιακά).

 

  • Η επιλογή του προϊόντος γίνεται σε συνεργασία με 1 από τους 6 μηχανικούς μας. Ρωτήστε μας…