Εκπόνηση μελετών

Η εταιρεία NOVART διαθέτει σημαντική εμπειρία στην εκπόνηση μελετών για την τοποθέτηση ολοκληρωμένων συστημάτων θέρμανσης και ψύξης. Παράλληλα, διεξάγει εξειδικευμένες μελέτες για το σπίτι και την επιχείρηση σας, Η NOVART συνδυάζει την απαραίτητη εμπειρία, την εξειδικευμένη τεχνογνωσία και σύγχρονα μεθοδολογικά εργαλεία για την εκπόνηση εξειδικευμένων και έγκυρων μελετών.