Κλιματιστικά χωρίς εξωτερική μονάδα INNOVA

Μία εξωτερική-πολλά εσωτερικά (multi)

Κλιματιστικά χωρίς εξωτερική μονάδα INNOVA

Κλιματιστικά χωρίς εξωτερική μονάδα INNOVA 2.0