Μηχανικός Πωλήσεων

Η Novart AEBΕ  με έδρα την Κηφισιά, είναι μια πρωτοπόρος εταιρεία  στον τομέα των Θερμοϋδραυλικών , Ενεργειακών Συστημάτων και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με παρουσία 41 χρόνων στην ελληνική αγορά. Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών  της και με στόχο την ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών της,  επιθυμεί να προσλάβει  Μηχανικό Πωλήσεων.

Αρμοδιότητες:

 • Προώθηση και υποστήριξη των προϊόντων και συστημάτων της εταιρείας στο πελατολόγιο ευθύνης του.
 • Διατήρηση και υποστήριξη του υφιστάμενου πελατολογίου και διεύρυνση του.
 • Σύνταξη και κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προφορών.
 • Παρακολούθηση και υποστήριξη υφιστάμενων έργων και διερεύνηση νέων.

Ο ιδανικός υποψήφιος πρέπει να διαθέτει:

 • Πτυχίο Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 • Εμπειρία στις πωλήσεις. Προϋπηρεσία στον κλάδο θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.
 • Γνώση Αγγλικών και Η/Υ.
 • Οργανωτικές ικανότητες, προσανατολισμό στους στόχους και στις διαδικασίες, ομαδικό πνεύμα.
 • Δίπλωμα οδήγησης.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
 • Δυνατότητα ταξιδίων.

Η εταιρία προσφέρει:

 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον.
 • Συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης .
 • Σταθερό μισθό και bonus.
 • Εταιρικό αυτοκίνητο.
 • Εταιρικό lap top και κινητό.

Για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.