Νέα Συνεργασία LG – NOVART

Αντλίες θερμότητας LG
• ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ / ΝΕΡΟΥ- THERMA V ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLIT)
• ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ / ΝΕΡΟΥ- THERMA V MONOBLOC
• ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ / ΝΕΡΟΥ- HYDROKIT

Προϊόντα Ημικεντρικού κλιματισμού
• ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ MULTI F ΚΑΙ MULTI F Dx
• INVERTER KΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Προϊόντα κλιματισμού:

KΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΙΧΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ (RAC)